Internetový systém pro plánování jízd

CENÍK

Cena za zavedení systému Moderní autoškola je 9500 Kč.

Uvedená cena zahrnuje:

Měsíční provozní poplatek je 250 Kč.

provozní poplatek je splatný jednou ročně

Doplňkové náklady účtované zvlášť: