Internetový systém pro plánování jízd

Ukázka systému

Správa vozidel, instruktorů a studentů

Používaná vozidla, instruktoři a studenti jsou spravováni pomocí jednoduchých a přehledných databází.

Ovládání administrátorem autoškoly

Pro naplánování jízdy administrátorem autoškoly stačí zvolit dvojici vozidlo-instruktor a v časovém plánu zatrhnout příslušné časové úseky (pole). Po přihlášení studenta na naplánovanou jízdu se v příslušném poli objeví číslo studenta (po kliknutí na něj se zobrazí detaily studenta - jméno, kontakt, počet jízd, atd...)

Přihlašování studenta

Studentovi se zobrazí v časovém rozvrhu pole s čísly, reprezentující časové úseky, kdy se může hlásit na jízdu. V roletce nad časovým rozvrhem si zvolí vozidlo (k dispozici má pouze vozidla povolená administrátorem autoškoly). Jedním kliknutím na pole s číslem (identifikačním číslem instruktora) se na jízdu přihlásí. V případě, že je již na jízdu přihlášen, ale s jiným vozidlem, objeví se v rozvrhu žluté auto na červeném poli.

Nápovědy

Každý krok v systému je doprovázen výstižnou nápovědou. K dispozici je také úplný návod ke všem funkcím systému.